MP-toimiala tukee kilpamoottoripyöräilyä lähes 100 000 eurolla

mp-stars_main_logo_clean_red

Moottoripyöräilyn kilpailutoiminnan tukemiseksi on perustettu MP Stars -hanke. Se on tukiryhmä, joka tarjoaa 13 eri moottoripyörälajin kilpailijalle kullekin tuhansien eurojen tukipaketin kilpailemiseen kaudella 2019. Tuen saannin perusteina eivät ole suoritukset vaan sitoutuminen ja rakkaus lajiin. Kuka tahansa kilpaurheilua harrastava tai sellaiseksi aikova voi ilmoittautua mukaan arvontaan. MP Stars -kilpailijat kaudelle 2019 arvotaan perjantaina 1.2.2019 klo 17 MP-messuilla järjestettävässä hulppeassa tilaisuudessa.

Hanke tukee tuiki tavallista kilpamoottoripyöräilijää, jolle tarjotaan mahdollisuus kisata yhden vuoden täysillä ilman kovaa taloudellista painetta. Kilpailija voi  olla jo kisoissa menestynyt tai vasta ensimmäiseen kisakauteensa osallistuva. Tukea annetaan eri-ikäisille ja erilaisissa vaiheissa uraansa oleville kilpamoottoripyöräilijöille. MP Stars -kilpailijat arvotaan kolmestatoista ryhmästä. Suurimmat lajit on jaettu useampiin ryhmiin.

Road Racing alle 20-vuotiaat

Road Racing yli 20-vuotaat

Motocross alle 10-vuotiaat

Motocross 10-20 -vuotiaat

Motocross 21-35-vuotiaat

Motocross yli 35-vuotiaat

Enduro alle 20-vuotiaat

Enduro 21-35-vuotiaat

Enduro yli 35-vuotiaat

Ratalajit

Supermoto/ Minisupermoto

Classic kaikki lajit

Muut lajit

Näkyvyyttä lajeille ja lisää harrastajia

Ajatus MP Stars -hankkeesta syntyi MP-messuilla Helsingissä. Moottoripyöräilyn suurtapahtumaa järjestävässä tiimissä pohdittiin, miten kilpamoottoripyöräily saisi enemmän näkyvyyttä ja lisää harrastajia. Eri lajeista pitäisi olla myös helppo vaihtaa toiseen lajiin niin halutessaan. Tämä on helpompaa, jos tietoa ja verkostoitumista eri lajien kesken on riittävästi. MP Stars -hanke tukee kilpamoottoripyöräilijöitä, mutta tuo myös näkyvyyttä eri lajeille. Vuoden 2019 MP Stars -kilpamoottoripyöräilijät tapaavat toisiaan ja seuraavat toistensa kehitystä ja pärjäämistä kisakauden aikana. MP Stars -kisaajien kisakautta voi seurata sosiaalisen median ja verkkosivujen kautta. Lajeja nostetaan myös esille MP-medioissa.

Vahva tuki toimialalta

MP-messut on mukana toiminnan moottorina. MP Stars -hanketta tukevat muun muassa Messukeskus, Suomen Moottoriliitto, KTM Nordic, SGN / Allright, XL Moto, 24MX, Biketeam, Blackseven, Honda, Arai, AEL, Radio City, MP Maailma, Bike, Offroad Pro ja kaikki kilpailuja järjestävät kerhot.  Jokainen taho tukee omalla panoksellaan kilpailijoita. Ajatuksena on, ettei kukaan tue yhtä tiettyä kilpailijaa tai lajia, vaan tukea annetaan hankkeelle, jonka kautta tuki jaetaan tasaisesti. Tuen saaminen ei edellytä hyviä suorituksia lajissa, vaan sitoutumista ja hyvää onnea arvonnassa. Voitettuaan arvonnassa  kilpamoottoripyöräilijä saa tukea mm.  lisenssiin, kilpailumaksuihin, varaosiin ja varusteisiin. Kilpailijoille tarjotaan myös mediapaketti, media- ja somekoulutusta, huoltokoulutusta, eri lajien kokeilumahdollisuuksia ja ajopäiviä.

”Toimiala on innostunut tukemaan hanketta. Kilpamoottoripyöräily on lähellä monien sydäntä ja kilpamoottoripyöräilyn statuksen nostaminen lisää varmasti myös moottoripyöräilyä yleisesti”, kertoo Niko Kantola Messukeskuksesta. ”Halusimme tehdä tästä konseptin, jossa tuetaan tavallista kilpamoottoripyöräilijää. Olemme todella innoissamme tästä kaikesta.”

Sinustako MP Stars -kuski?

MP Stars -tukea saavat kolmetoista kilpamoottoripyöräilijää arvotaan perjantaina 1.2. klo 17 MP-messuilla Helsingissä huikeassa MP Stars -tilaisuudessa. Arvonnan suorittavat eri lajien suomalaiset legendat. MP Stars -arvontaan voi ilmoittautua 15.1.2019 asti verkkosivujen  www.mpstars.fi kautta. Osallistuvien on oltava paikan päällä arvonnassa, jotta voivat saada tulevan kauden tuen. Tuen saaja sitoutuu kisaamaan vuoden aikana määrätyn määrän kisoja sekä kertomaan harjoittelustaan ja kisaamisestaan sosiaalisen median kautta muille moottoripyöräilijöille.

MP 19 -messut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa perjantaista sunnuntaihin 1.– 3.2.2019. Tapahtuman järjestää Messukeskus yhteistyössä Teknisen Kaupan liiton Moottoripyöräjaoston kanssa.

Mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden tarpeet koottiin strategiaksi – turvallisuus ja ympäristö keskiössä

motorcyclist-1493398130Wv8

Liikenne- ja viestintäministeriön valtakunnallisessa mopo- ja moottoripyörästrategiassa luodaan visio mopojen ja moottoripyörien asemasta liikennejärjestelmässä vuonna 2030 ja määritetään toimenpiteet vision toteuttamiseksi. Tavoitteena on, että Suomessa on erinomaiset edellytykset mopoilulle ja moottoripyöräilylle harrastus- ja liikkumismuotona.

Turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat ovat strategian ydin. Turvallisuus rakentuu liikenteen infrastruktuurista, kulkuvälineistä ja teillä liikkujien asennekasvatuksesta. Pitkän aikavälin tavoitteena on päästötön mopo- ja moottoripyöräliikenne ja esimerkiksi uusiutuvien biopolttoaineiden käyttöä edistetään.

“Mopot ja moottoripyörät on nähtävä osana älykästä liikennejärjestelmää ja ehjiä liikenneketjuja niin, että esimerkiksi liityntäpysäköinti ja joukkoliikenteeseen siirtyminen on sujuvaa. Liikenne- ja asennekasvatuksen painoarvoa tulisi lisätä kaiken ikäisten lasten ja nuorten kasvatuksessa ja opetuksessa. Siitä on huomattavaa hyötyä”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Strategian haastavien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toiminnan ja sääntelyn määrätietoista kehittämistä ja laaja-alaista yhteistyötä alan toimijoiden ja viranomaisten kesken. Tavoitteet ja toimenpiteet on jaettu viiteen osioon: 1) infrastruktuuri, 2) tiedon hyödyntäminen, 3) ympäristö ja ilmasto, 4) palvelut sekä 5) liikennekasvatus ja -koulutus.

1. Liikenteen infrastruktuurissa mopoilijoille ja moottoripyöräilijöille tärkeitä ovat erityisesti näkyvyyteen liittyvä suunnittelu sekä erilaiset tiepäällysteet ja tiemerkinnät, jotka vaikuttavat tien kitkaan. Turvallisuutta parantavat myös katutilan sopiva mitoitus ja kaistajärjestelyt. Liityntäpysäköintien suunnittelulla mahdollistetaan joustavat matkaketjut joukkoliikenteeseen ja uusiin liikenteen palveluihin.

2. Tietoa ja automaatiota hyödyntämällä voidaan tarjota parempia palveluita mopoilijoille ja moottoripyöräilijöille. Ajoteknologian ja liikenteen ohjauksen digitalisaation kehittyessä voidaan hyödyntää erilaisia innovaatioita, jotka antavat tietoa ympäröivistä sääolosuhteista sekä liikenteen tilasta, kuten ruuhkista tai muiden ajoneuvojen äkillisistä jarrutuksista.

3. Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla vähennetään liikenteen päästöjä ja sähkön ja uusiutuvien polttoaineiden käyttöä myös mopoissa ja moottoripyörissä on edistettävä. Verotuksen painopistettä muuttamalla voitaisiin vauhdittaa ajoneuvokannan uusiutumista. Suomi on EU:n päästötavoitteiden myötä sitoutunut vähentämään liikenteen päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

4. Liikkumisen palveluita kehitetään niin, että mopot ja moottoripyörät saadaan nykyistä paremmin osaksi matkaketjuja. Kaavoituksella ja elinympäristön suunnittelulla voidaan edistää motoristien hyödyntämien palvelujen, kuten lepopaikkojen ja liityntäpysäköintien, kehittämistä.

5. Liikenne- ja asennekasvatuksella on mahdollista vaikuttaa lasten ja nuorten liikkumisvalmiuksiin ja käyttäytymiseen liikenteessä merkittävästi. Nuorten henkilöiden osuus liikenneonnettomuuksissa on huomattavan suuri. Turvallisuushakuinen ja valpas liikkuminen jalan ja polkupyörällä edistää vastuullisen ajotavan omaksumista, kun siirrytään moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajaksi.

Strategia on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Mopo- ja moottoripyörästrategia 2025

Neljä suomalaista valittu moottoripyöräurheilun kattojärjestön tehtäviin

Puheenjohtajisto-1024x768

Koko Suomen Moottoriliiton puheenjohtajisto toimii kansainvälisten kattojärjestöjen tehtävissä. Vasemmalla Henri Saari, Tapio Nevala ja Nita Korhonen. Kuva: Suomen Moottoriliiton Tiedotus

Kansainvälinen Moottoriliitto FIM julkaisi tällä viikolla komissioidensa kokoonpanot vuosiksi 2019-2022. Moottoripyöräurheilun kattojärjestössä tulee tällä vaalikaudella toimimaan neljä suomalaista.

Kansainvälisen Moottoriliitto FIM:n hallitus päätti Genevessä pitämässään kokouksessa uusista komissioiden jäsenistä. Suomesta uutena jäsenenä endurokomissioon valittiin Suomen Moottoriliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Henri Saari. Aiemmin FIM:n jääspeedwayn Race Coordinatorina toiminut Jouni Seppänen nimitettiin nyt ratalajikomission jäseneksi ja juridisen paneelin jäsenenä toiminut Sakari Vuorensola jatkaa vielä seuraavat neljä vuotta tehtävässään.

– Tämä on hieno tunnustus työstä enduron hyväksi. Taustalla on varmasti useammat hyvin menneet Suomessa järjestetyt MM-kisat sekä aktiivinen toimimiseni osana delegaatiota ja joukkueenjohtajana enduron joukkue-MM-kilpailussa, Saari iloitsee.

– Meillä suomalaisilla on hyvä maine tuolla kansainvälisellä kentällä. Toki enduron MM-sarja on haasteellisessa tilanteessa ja nyt selkeästi pyöritään pohjamudissa. Tilanteen korjaaminen vaatii varmasti aikaa, hetkessä ei muutoksia tapahdu. Odotan mielenkiinnolla, millainen komission muu kokoonpano on, presidentin John Collinsin tunnen hyvin ja uskon, että yhteistyö hänen kanssaan tulee varmasti toimimaan, Saari jatkaa.

FIM valitsi aiemmin tänä vuonna komissioiden puheenjohtajat. Naiskomission puheenjohtajana jatkaa vuodesta 2012 tehtävässä toiminut Suomen Moottoriliiton toinen varapuheenjohtaja Nita Korhonen.

– Paljon olemme saaneet tehtyä viimeisten vuosien aikana, mutta roppakaupalla on vielä hommaa edessä. Kun toiminta-ala kattaa 113 maata mukaan lukien maat, joissa naisia rangaistaan, jos he istuvat moottoripyörän päälle, ei homma tapahdu ihan hetkessä, Korhonen naurahtaa.

– On kuitenkin hienoa, että Suomi toimii esimerkkinä muille maille myös kisapuolella, tuleehan maastamme maailman ainoa avoimen luokan maailmanmestari, Kirsi Kainulainen, hallitseva RR:n liikuntarajoitteisten naisten luokan maailmanmestari Ulla Kulju, tuore enduron Euroopan mestari Sanna Kärkkäinen sekä viime vuonna FIM:n naislegendaksi valittu Taru Rinne, joka saavutti ensimmäisenä naisena maailmassa RR:n MM-pisteitä, Korhonen listaa.

Suomella on vahva edustus myös FIM Europessa. Viime lauantaisessa hallituksen kokouksessa Euroopan liitto nimitti Drag Racing -komission puheenjohtajaksi Jari Halosen, Enduro-komission jäseneksi Hannu Häkkälän ja Touring-komission jäseneksi Jukka Lainkarin.

Heinäkuussa Ranskan Nantesissa järjestetyssä FIM Europen vuosikokouksessa SML:n kunniapuheenjohtaja Juhani Halme valittiin jatkamaan FIM Europen hallituksessa myös seuraavat neljä vuotta. Tilintarkastajana myös edelliset vuodet toiminut SML:n puheenjohtaja Tapio Nevala nimitettiin jatkoon ja Hannu Tuomainen valittiin juridiseen paneeliin.

– On erittäin merkittävää, että näin pienellä maalla on näin suuri vaikutusvalta moottoripyöräurheilun huipulla. Pääsemme olemaan mukana tekemässä päätöksiä ja vaikuttamaan siihen, millainen on tulevaisuuden moottoriurheilu. Sen vaikutus näkyy selvästi myös suomalaisessa moottoriurheilussa, Tapio Nevala kiteyttää.

HARLEY-DAVIDSON KIIHDYTTÄÄ STRATEGIAANSA LUODAKSEEN SEURAAVAN MAAILMANLAAJUISEN MOOTTORIPYÖRÄILIJÖIDEN SUKUPOLVEN

87dae3ccc8df1582_800x800ar

Harley-Davidsonin uusi Adventure Touring -moottoripyörä, Harley-Davidson™ Pan America™ 1250, jonka suunniteltu lanseerausajankohta on vuonna 2020. (Kuvassa on prototyyppi pyörästä. Mallin ominaisuudet voivat vaihdella. Ei vielä myynnissä, Kaikki tulevaisuuden mallit eivät välttämättä tule myyntiin kaikille markkinoille)

More Roads to Harley-Davidson -strategian linjauksia on eri moottoripyöräsegmentteihin tuotavat uudet tuotteet, laajempi asiakassaavutettavuus sekä entistä vahvempi sitoutuminen jälleenmyyjiin.  

MILWAUKEE (Heinäkuu 30, 2018) – Harley-Davidson on tänään julkaissut vuoteen 2022 tähtäävän More Roads to Harley-Davidson -kasvusuunnitelmansa inspiroidakseen enemmän ihmisiä ympäri maailmaa kokemaan moottoripyörällä ajamisen hurman. Ottaen huomioon nopeasti muuttuvan maailman ja uudet kuluttajavaatimukset nämä nopeutetut, keskitetyt toimenpiteet sekä strategiset investoinnit tukevat Harley-Davidsonin vuodelle 2027 asettamien tavoitteiden saavuttamista, jotka koskevat Yhdysvaltojen markkinoiden elvyttämistä sekä kansainvälisen kasvun kiihdyttämistä.

“Tänään julkaisemamme rohkeat toimenpiteet pohjautuvat Harley-Davidsonin laajaan kapasiteettiin sekä iskuvoimaiseen kilpailukykyyn, joka muodostuu meidän erinomaisesta tuotekehityksestä, tuotannosta, globaalisti kiinnostavasta brändistä sekä upeasta jälleenmyyntiverkostostamme”, sanoo toimitusjohtaja ja presidentti Matt Levatich, Harley-Davidson, Inc. “Johdamme uutta kaksipyöräisten vallankumousta yhdessä meidän lojaalien motoristien kanssa ja inspiroimme tulevaisuuden kuljettajia, jotka ovat vasta oivaltamassa ajamiseen liittyvän jännityksen”.

Kattava, asiakas edellä rakennettu More Roads to Harley-Davidson -suunnitelma keskittyy kolmeen osa-alueeseen:

 • Uudet tuotteet – nykyiset asiakkaat sitoutetaan edelleen ja uusia kuljettajia inspiroidaan laajentamalla raskaampien pyörien johtoasemaa sekä avaamalla uusia markkinoita ja segmenttejä.
 • Laajempi saavutettavuus – kohdataan asiakkaat siellä, missä he ovat ja tarjotaan heille monikanavainen jälleenmyyntikokemus
 • Vahvat jälleenmyyjät – toteutetaan suorituskykyyn perustuva viitekehys jälleenmyyjien taloudellisen vahvuuden sekä Harley-Davidson-asiakaskokemuksen kehittämiseksi

“Odotamme tämän suunnitelman toteutuvan entistä sitoutuneempana ja laajempana Harley-Davidson-yhteisönä. Motoristikuntamme on siten monipuolinen ja jälleenmyyjämme hyötyvät alamme johtavista marginaaleista sekä kassavirrasta,” sanoo Levatich.

Uudet tuotteet

Alansa johtavan designin sekä vahvan tuotantokapasiteetin ansiosta Harley-Davidson suunnittelee tarjoavansa eri markkinoille tähän asti kattavimman moottoripyörävalikoiman vastaten näin kilpailuun niin eri segmenteissä, hintapisteissä, voimanlähteissä, kuutiotilavuuksissa kuin ajotyyleissä. Esimerkkejä suunnitelman uusista tuotesuunnitelmista ovat:

 • Harley-Davidson laajentaa yhtiön johtoasemaa painavimmissa matkamoottoripyörissä jatkamalla Touring- ja Cruiser-malliensa entistä teknologisempaa kehitystyötä sitouttaakseen nykyiset asiakkaat ja kannustamalla heitä ajamaan pidempään.
 • Yhtiö julkistaa uuden modulaarisen alustan 500–1250 kuution, keskipainoisille pyörille. Tälle alustalle rakentuu yhtiön ensimmäinen Adventure Touring -moottoripyörä, 1250-kuutioinen Harley-Davidson™ Pan America™ sekä 1250-kuutioinen Custom-malli ja 975-kuutioinen Streetfighter – näiden suunniteltu lanseerausajankohta on vuoden 2020 alussa. Lisää malliversioita on suunniteltu vuodelle 2022.
 • Harley-Davidson kehittää uusia kuutiotilavuudeltaan pienempiä (250–500 kuutiota) moottoripyöriä Aasian markkinoille. Tuotanto tapahtuu Aasiassa toimivan valmistajan kanssa muodostettavan strategisen liittoutuman kautta. Tällä uudella tuote- ja jakelustrategialla halutaan kiihdyttää Harley-Davidsonin saavutettavuutta ja kasvua Aasiassa ja erityisesti Intiassa, joka on yksi maailman suurimmista ja nopeimmin kasvavista markkinoista.
 • Yhtiö haluaa johtaa sähkömoottoripyörien markkinoita lanseeraamalla Harley-Davidson-sähkömoottoripyörämallistonsa ensimmäisen pyörän, LiveWiren™, vuonna 2019. LiveWire-mallille on odotettavissa jatkoa, sillä mallistoa on suunniteltu laajennettavan vuonna 2022 kevyemmillä, pienemmillä ja vieläkin saavutettavimmilla vaihtoehdoilla. Tavoitteena on houkutella uusia kuljettajia pyörien tarjoamilla uudentyyppisillä ajokokemuksilla.

a7d3c7977cfe093b_800x800ar

Sähköiset moottoripyörät ovat kevyitä, ketteriä ja valmiita hyökkäämään kaupunkiliikenteen sekaan. Uudenlainen ajokokemus on luvassa vuonna 2022. (Kuva on konseptipyörästä. Pyörän varustelu voi vaihdella. Ei vielä myynnissä. Kaikki tulevaisuuden pyörämallit eivät välttämättä tule myyntiin kaikilla markkinoilla).

ae3e30cf85ba55da_800x800ar

Harley-Davidsonin sähköinen moottoripyörä, LiveWire™, on ensimmäinen niin kutsutun “Twist and go” -malliston kytkimetön pyörä. Harley-Davidson tavoittelee tällä mallilla

94f00f501f9a6fa4_800x800ar

Harley-Davidsonin täysin uusi Custom-moottoripyörä on muhkean aggressiivinen ilmestys, suorituskykyä pyörässä on 1250 kuution verran. Pyörä nähtäneen teillä vuonna 2021. (Kuvassa on prototyyppi pyörästä. Mallin ominaisuudet voivat vaihdella. Ei vielä myynnissä, Kaikki tulevaisuuden mallit eivät välttämättä tule myyntiin kaikille markkinoille)

Laajempi saavutettavuus

Harley-Davidson kehittää jakeluaan ja asiakaskokemustaan seuraavasti:

 • Luomalla sitouttavan asiakaskokemuksen kattaen kaikki jakelukanavat – mukaan lukien Harley-Davidson.com-sivuston tarjoama digitaalinen kokemus; sivustoa kehitetään ja laajennetaan edelleen ja jälleenmyyjän sekä nykyisten ja uusien asiakkaiden yhteyttä halutaan vahvistaa erilaisilla digitaalisilla integrointimahdollisuuksilla.
 • Perustaen strategisia liittoutumia maailmanlaajuisten verkkokauppojen kanssa miljoonien uusien mahdollisten asiakkaiden tavoittamiseksi.
 • Uudet myyntipaikat, joihin lukeutuu pienemmät, urbaanimmat kauppapaikat eri puolilla maailmaa – tavoitteena on tuoda brändi lähemmäs kaupunkilaisia sekä kasvattaa Harley-Davidsonin laajennetun pyörämalliston ja kansainvälistä varustemyyntiä.

Vahvat jälleenmyyjät

Harley-Davidsonin maailmanluokan jälleenmyyjäverkosto on olennainen osa yhtiön kiihdytettyä kasvustrategiaa ja kriittinen osa kokonaismenestystä. Yhtiö implementoi uuden suorituskykyyn perustuvan viitekehyksen vahvistaen merkittävästi jälleenmyyjäverkostoa ja asiakaskokemusta. Viitekehys mahdollistaa sen, että parhaiten menestyvimmät ja yrittäjähenkisimmät jälleenmyyjät voivat olla ohjaamassa innovaatioita ja menestystä itsellensä sekä Harley-Davidsonille – samalla tarjoten premium-tason asiakaskokemuksen, josta brändi tunnetaan tuote- ja asiakaskannan lisäksi.

“Harley-Davidson on ikoninen, koska emme ole koskaan jämähtäneet paikoillemme”, sanoo Levatich. “Suuntaamme eteenpäin samassa hengessä, joka motivoi perustajiamme vuonna 1903 sekä kaikkia työntekijöitä ja jälleenmyyjiä, jotka ovat kohdanneet haasteita matkan varrella. Suunnitelmamme määrittelee brändimme rajat uudelleen – tavoittaen enemmän asiakkaita tavalla, joka vahvistaa meitä kaikkia brändinä ja yhtiönä. Emme malta odottaa isomman vaihteen kytkemistä”.

Katso More Roads to Harley-Davidsonin -suunnitelmasta kertova video täältä.

Rahoitus ja talous

Uusien tuotteiden lisäksi yhtiö odottaa More Roads to Harley-Davidson -suunnitelman luovan enemmän arvoa sekä tasapainottavan ja vahvistavan nykyistä liiketoimintaa. Se parantaa myös Harley-Davidson Motor Companyn sijoitetun pääoman tuottoa.

Nopeutettu strategia liiketoiminnan suunnan muuttamiseksi globaalisti edellyttää huomattavaa investointia. Yhtiö suunnittelee rahoittavansa uudet toimenpiteet kokonaisvaltaisella kulujen karsimisella, uudelleenkohdistamalla aikaisemmin suunniteltuja investointeja ja resursseja. Vuodelle 2022 varattu operatiivinen investointi nousee 450 miljoonasta dollarista 550 miljoonaan dollariin ja pääomainvestointi 225 miljoonasta dollarista 275 miljoonaan dollariin. Kaikkiaan yhtiö suunnittelee More Roads to Harley-Davidson -suunnitelman tuottavan vuonna 2022 liikevaihtoa yli miljardi dollaria enemmän vuoteen 2017 verrattuna.

Harley-Davidson uskoo, että sen kiihdytetty strategia on linjassa tavoitteiden kanssa ja että se lisää liikevaihdon kasvua ja operatiivisia marginaaleja. Yhtiö on laskenut rahoittavansa strategiset muutokset säilyttäen kuitenkin nykyisen investointi- ja tuottoprofiilinsa sekä pääomakohdentamisstrategiansa.

Harley-Davidsonin rahoitusperiaate keskittyy nykyisen liiketoiminnan tasapainottamiseen ja vahvistamiseen lujittamalla premium-tason brändiä ja investoimalla tuottaviin kasvuprojekteihin. Odotuksena on, että nämä periaatteet yhdessä kurinalaisen pääoman kohdentamissuunnitelman sekä kuluhallinnan kanssa mahdollistavat suunnitelman onnistuneen läpiviemisen.

Taustatietoja Harley-Davidsonista

Harley-Davidson, Inc. on Harley-Davidson Motor Companyn ja Harley-Davidson Financial Servicesin emoyhtiö. Vuodesta 1903 lähtien Harley-Davidson Motor Company on mahdollistanut henkilökohtaiseen vapauteen liittyvien unelmien toteuttamisen Custom-, Cruiser- ja Touring-pyörillään, tarjoamillaan ajokokemuksillaan, tapahtumillaan ja laajalla Harley-Davidson-moottoripyöräosavalikoimallaan, lisä- ja ajovarusteillaan sekä muilla brändituotteillaan. Harley-Davidson Financial Services tarjoaa muun muassa tukku- ja vähittäismyyntirahoitusratkaisuja, vakuutuspalveluja, laajennettuja takuuohjelma- ja luottokorttipalveluja Harley-Davidson-jälleenmyyjille ja asiakkaille Yhdysvalloissa, Kanadassa sekä valikoiduilla kansainvälisillä markkinoilla. Lisätietoa voi lukea Harley-Davidsonin kotisivuilta osoitteesta www.harley-davidson.com.

Tulevaisuutta koskevat lausunnot

Kaikki tässä tiedotteessa mainitut tulevaisuutta koskevat kommentit ja lausunnot on annettu Yhdysvaltojen Private Securities Litigation Reform Actin mukaisen Safe Harbor -lausunnon hengessä. Kaikki yhtiön More Roads to Harley-Davidson -suunnitelmasta kertovat tiedot ja lausunnot koskevat tulevaisuutta, mukaan lukien ja ilman rajoituksia yhtiön suunnitelmat, tavoitteet ja odotukset, tulevaisuuden talous ja muita tulokset, uusia tuotteita koskevat julkistukset sekä näkymät markkinoiden mahdollisuuksista ja hyödyistä. Nämä tulevaisuutta koskevat lausunnot ovat luonteeltaan epävarmoja ja riskialttiita, koska ne koskevat tulevia tapahtumia ja olosuhteita ja koska monet tekijät saattavat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset ja todellinen kehitys eroavat merkittävästi tässä tiedotteessa annettujen tulevaisuutta koskevien lausuntojen sisällöstä. Joitakin näitä riskialttiita ja epävarmoja aiheita on kuvattu alempana ja muut on listattu yhtiön 24. heinäkuuta 2018 julkaisemassa tulostiedotteessa. Osakkeenomistajien, mahdollisten sijoittajien ja muiden lukijoiden on otettava huomioon nämä tekijät arvioinneissaan eikä asettaa kohtuutonta painoa näille lausunnoille. Tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevat lausunnot on annettu tiedotteen julkaisupäivänä ja yhtiö ei ole velvoitettu päivittämään tiedotteen lausuntoja minkään tapahtuman tai olosuhteiden aiheuttamien muutosten johdosta.

Yhtiön kyky vastata tässä tiedotteissa mainittuihin tavoitteisiin, tulevaisuuden näkemyksiin, ohjaukseen ja päämääriin riippuu muiden tekijöiden ohella, yhtiön mahdollisuudesta:

(i) Toteuttaa liiketoimintasuunnitelmaansa ja strategioitaan, mukaan lukien More Roads to Harley-Davison -suunnitelman osa-alueita, ja vahvistaa nykyistä liiketoimintaansa

(ii) Vastata sähköisiä malleja koskeviin markkinaodotuksiin, tämä voi osittain riippua tarvittavan infrastruktuurin rakentamisesta

(iii) Kehittää ja julkistaa tuotteita markkinoiden nähden oikea-aikaisesti, jotta yhtiö voi saavuttaa halutun myyntitason ja tarjota toivotun tuoton

(iv) Menestyksellisesti toteuttaa tuotanto- ja kokoonpanotoimintoja globaalilla tasolla

(v) Neuvotella ja menestyksellisesti toteuttaa strategisen liittouman paikallisen yhteistyökumppanin kanssa Aasiassa.

(vi) Hallita riskejä, joita liittyy kansainvälisen tuotannon, toimintojen ja myynnin laajentamiseen.

(vii) Tehokkaasti implementoida jälleenmyyjiä ja jakelua koskevien toimintatapojen muutoksia

(viii) Analysoida, ennustaa ja reagoida markkinamuutoksiin

(ix) Toimia tavalla, joka mahdollistaa yhtiön hyötymisen markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista kilpaillen samaan aikaan nykyisiä ja uusia toimijoita vastaan

(x) Vähentää muita kuluja More Roads to Harley-Davidson -suunnitelman rahoittamiseksi ja uudelleenohjata pääomaa ilman, että tästä on haittaa nykyiselle liiketoiminnalle.

Maailman nopein kaksipyöräinen viikonloppuna Vauhtiajoissa

Jaska-1024x711
Vauhtiajojen 15-vuotisjuhlia vietetään vauhdikkaissa merkeissä myös ratapuolen osalta. Ratakilpailujen tauoilla nähdään runsas tarjonta moottorivetoista näytösohjelmaa. Radalla päristelee viikonloppuna mm. maailmanennätysmies Jaakko Salakarin ohjastama maailman nopein kaksipyöräinen, jonka kiihtyvyysnopeus ja äänet ovat tajunnanräjäyttävä kokemus.
Jaakko Salakari on vantaalainen Seinäjoella työssäkäyvä perheenisä. Samanaikaisesti mies on vuodesta 1996 ollut Suomen nopein moottoripyöräajaja. Salakarin alla on täysin omavalmisteinen noin 2000 hevosvoiman Nitro Bike -kiihdytyspyörä.
Salakarin pyörä vie polttoainetta 1,2 litraa sekunnissa. Polttoaineena 1700m3 koneeseen isketään nitrometaania. Kiihtyvyys pyörässä on nollasta sataan alle sekunnissa. Miehen kiihdytyspyörän kiihdytysnopeutta on vaikea edes ymmärtää pelkkien lukujen perusteella; se täytyy kokea itse.
 
– Kun aukaisen kaasun, niin pyörä menee heti täysiä. Pyörä ei varsinaisesti “kiihdy” olleenkaan, vaan heti kun kaasun painaa pohjaan, vauhtia on samantien jo huimasti. Oma pyöräni on maailman nopein kaksipyöräinen, vauhtia on 100 metrin kohdalla jo 260 kilometriä tunnissa ja kiihtyvyys nollasta sataan alle sekunnin, luettelee Salakari.
 
Mies on tykittänyt pyörällää Nitro Bike -luokan maailmanennätyksen ajamalla 400 metriä 6,01 sekunnissa.  Myös hiljattain ajetut 100 metrin ja 200 metrin ajat ovat mykistäneet koko drag racing -lajipiirin.
 
– Maailmanennätyksellä ei ole mitään tekemistä tuurin kanssa, me olemme vain tehneet paljon enemmän töitä kuin kukaan muu. Moottori ja koko pyörä on omaa suunnittelua ja täysin itse tehty. Täysin omatekemää suomalaista osaamista ja innovaatiota. Minulla on ollut todella hyviä ihmisiä ympärillä, ei tätä yksin tehdä. On sattunut hyvä tuuri, että on löytynyt kykeneviä ja avarakatseisia ihmisiä ympärille. Tuhansia ja tuhansia tunteja on kulutettu vuosien aikana, valaisee Salakari.
 
– Olemme tehneet pyörän ihan täysin eri lähestymiskulmalla kuin muut. Emme käyttäneet sellaisia teknisiä ratkaisuja, mitä yleensä, vaan olemme lähestyneet koko prosessia ihan eri kulmasta. Tulos on hiljentänyt monet laji-ihmiset.
 
Elämyksiä joka aistille
 
Vauhtiajojen mutkikkaalla radalla mies tulee tarjoilemaan elämyksiä joka aistille. Kumin käryn ja näyttävän kaluston lisäksi erityisesti äänimaailma pudottaa tottuneimmankin kisakatsojan penkiltä.
 
– Vauhtiajoissa kierrän rataa sekä puhdistan ja lämmitän renkaita, mitä kutsutaan burn outiksi. Pyörän soundit ovat mahtavat ja varmasti ikimuistoinen elämys, lupailee Salakari.
 
Vaikka mies on jo neljännesvuosikymmenen kiihdytellyt pyörän selässä, on laitteen käynnistys edelleen elämys miehelle itselleenkin.
 
– Ääni on niin hieno, ettei ole missään. Olen 25 vuotta ajanut näillä vehkeillä, mutta edelleenkin joka kerta kun menee viivalle ja lyö pyörän käyntiin muistaa äidin sanat; “muista, että joka pitää suuren suun, niin pitäköön myös leveän selän”, hymyilee Salakari.
 
Lauantaina ja sunnuntaina ajetaan Rata-SM-sarjan osakilpailu, jonka tauoilla yleisöä viihdytetään kattavalla näytösohjelmatarjonnalla. Salakarin Nitro Biken lisäksi kumi palaa drifting-näytösajossa, missä mukana mm. seinäjokelainen hallitseva suomen- ja euroopanmestari Juha Pöytälaakso. Lisämaustetta soppaan tuovat Supermotot, Sportbike Freestyle sekä hulvaton Caravan Race, jossa kisaillaan katuradalla asuntovaunu auton perässä. Tuning Car Show tuo puolestaan paikalle autokauneutta, ja hieman toisenlaista kiihdytyskalustoa edustaa kurikkalainen maailman nopein puimuri.
 
Ratapuolelle saapuvaa yleisöä kehotetaan varautumaan korvatulpilla tai kuulosuojaimilla, sillä erityisesti Nitro Bike -pyörän äänet ovat erittäin voimakkaat.
Kilpailut alkavat aika-ajoilla lauantaina katuradalla klo 10.50 ja näytösohjelmia päästään ihailemaan kilpailun tauoilla noin klo 13.05 ja 14.35. Sunnuntaina startataan kilpailulähtöjen osalta matkaan klo 11.45 ja näytösohjelmia on luvassa noin klo 12.30 ja 14.10. Yleisöä kehotetaan saapumaan ajoissa paikalle, sillä näytösohjelmien aikataulu saattaa muuttua kilpailutapahtumien mukaan.
Teksti: Kristiina Vaalasmaa
Kuva: Pasi Uponen

Päihteet ja mopo eivät sovi yhteen – Järki mukaan mopomiitteihin

honda-motorcycle-front-wheel

Kun mennään mopolla kesään, mukaan tarvitaan oikeaa asennetta eli menopeli ja kuski kunnossa sekä muut tienkäyttäjät kohteliaasti huomioon ottaen.

Poliisi muistuttaa, että päihteet ja mopoilu eivät missään nimessä sovi yhteen.

– Mopolla päihtyneenä ajaminen on aivan yhtä rangaistavaa kuin muillakin ajoneuvoilla. Loukkaantumisriski on päihtyneellä myös ilmeinen, poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta sanoo.

Mopomiittejä turvallisesti

Mopomiitit ovat mopoyhteisön itsensä järjestämiä tapahtumia. Erilaisia mopokokoontumisia järjestetään nykyään ympäri Suomea ja hyvinkin erilaisilla malleilla. Tavallisinta lienee, että sosiaalisen median kautta vain sovitaan, että tavataan tiettyyn aikaan tietyssä paikassa

Esimerkiksi Turussa poliisi, Liikenneturva ja paikallinen moottoripyöräseura ovat tarjonneet mopoilijoille neuvoja ja taustatukea näissä tapahtumissa. Ideana on varmistaa, että tapahtumat voitaisiin viedä läpi turvallisesti. Myös ympäristölle koetetaan aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriötä.

Ihalainen korostaakin, että mopomiiteissä on pidettävä järki mukana, vaikka porukassa se tahtoo joskus unohtua. Omia taitoja ei kannata yliarvioida.

– Tänä kesänä on jo sattunut ainakin yksi vakava loukkaantuminen tällaisessa miitissä. Mopon tai moottoripyörän ajaminen ei aina onnistu, vaikka omat ajotaidot luullaan korkeatasoiseksi, Ihalainen sanoo.

Karkuun ei kannata mennä

Mopoilijan on pysähdyttävä heti, kun liikennevalvontaa tekevä poliisi näyttää pysäytysmerkkiä. Karkuun ajamisella vaarantaa ensisijaisesti oman, mutta myös muiden turvallisuuden

– Näissä tapauksissa poliisi määrää kuljettajan aina ajokieltoon. Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamistapaukset käsitellään viime kädessä oikeudessa, Ihalainen sanoo.

Mopon suurin sallittu nopeus on enintään 45 km/h. Tätä ei saa rakennemuutoksilla kasvattaa. Mopoa koskevat säännökset koskevat soveltuvin osin myös mopoautoa.

Ihalaisen mukaan poliisi puuttuukin mopoissa havaitsemiinsa puutteisiin ja rakenteellisiin muutoksiin.

Mopo-onnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä laskenut

Mopo-onnettomuuksissa on kuollut vuosittain viisi ihmistä ja poliisin tietoon tulleissa onnettomuuksissa on loukkaantunut lähes 500 ihmistä. Läheskään kaikki mopo-onnettomuudet eivät kuitenkaan tule poliisin tietoon.

Poliisitarkastaja Ihalainen on tyytyväinen siitä, että kuolleiden ja loukkaantuneiden määrät ovat vähentyneet viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana noin puoleen. Vuonna 2011 kuolleita oli 10 ja loukkaantuneita reilusti yli tuhat.

Moottoripyöräpoliisit – Itä-Uudenmaan poliisin tärkeä voimavara

 

71688_MP_4

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen moottoripyöräpoliisit ovat tärkeä voimavara liikenteessä. Osa heistä on saanut koulutuksen myös tarkkailu-, valvonta- ja erityisturvatehtäviin. Moottoripyöräpoliisit sijoittuvat pääosin poliisilaitoksemme liikennepoliisisektorille.

Itä-Uudellamaalla moottoripyöräpoliiseja on 15 ja kalustoon kuuluu viisi tunnuksellista poliisin väreissä olevaa moottoripyörää ja 4 tunnuksetonta moottoripyörää sekä skoottereita. Moottoripyöräpoliisitoiminta on osa liikennevalvontaryhmää.

Aikaisen ja lämpimän kevään ansiosta moottoripyöräpoliisien kausi starttasi tänä vuonna jo huhtikuussa. Pyöräkausi starttaa aina kahden päivän ammattikurssilla eli “lämmittelykurssilla”. Ammattikursseille osallistuu vuosittain noin 150 moottoripyöräpoliisia ympäri Suomea. Naisia poliisimoottoripyörän päällä ei koko Suomessa ole tällä hetkellä kuin kaksi.

Tie pyörän päälle on vaativa

Tie moottoripyöräpoliisin ihannetyöhön ei ole helppo, vaan se vaatii hyvää fyysistä kuntoa. Seitsemän viikon mittainen peruskurssi Räyskälän ilmailukeskuksessa on rankka, mutta kattava. Sen tavoitteena on antaa hyvät valmiudet toimia työturvallisesti moottoripyörällä erilaisissa ja vaihtelevissa olosuhteissa, tilanteissa ja tehtävissä. Kurssin aloittaa vuosittain enintään 16 poliisia, jotka valitaan kahden päivän mittaisilla pääsykokeilla. Kurssit ovat ammatillista täydennyskoulutusta, eli koulutukseen voidaan valita vain poliisikoulutuksen suorittanut henkilö.

Hakijat seulotaan vaativilla testeillä

Hakijoiden osaamistaso mitataan teoria- ja ajotaitokokeilla sekä fyysisillä kokeilla. Pääsykokeissa muun muassa työnnetään moottoripyörää ajovarusteissa 460 metrin matka, ja aikaa suoritukseen saa kulua enintään kolme minuuttia. Ajotaidollisessa kokeessa mitataan hakijan valmiuksia hallita moottoripyörää erilaisissa käännöksissä ja pujotteluissa. Kurssilla opiskellaan tieliikenne- ja maastoliikennelakia, hälytysajo-ohjeita sekä moottorin rakennetta ja ajotekniikkaa sekä suoritetaan teoriakokeita sekä taitoajo-, motocross- ja asfalttiajokoe. Myös pyörän tekninen tuntemus kuuluu osana moottoripyöräpoliisin koulutukseen.

Pitkät perinteet ja pyörien kehitys

Moottoripyöräpoliisilla on pitkät perinteet. Kaksipyöräisiä on nähty liikenteessä Suomessa jo vuodesta 1958. Vuosien saatossa pyörät ovat muuttuneet ja kehittyneet, tehoja nykyaikaisissa pyörissä on keskimäärin 170 hevosvoimaa. Pyörät vaihdetaan uusiin vanhimmasta päästä, jos niihin sitä ennen ei ilmaannu mitään suurempaa vikaa. Työ pyörän päällä on itsenäistä ja poliisin työ avartuu ihan toisella tavalla. Pyörällä liikenteessä olevaa poliisia uskalletaan lähestyä helpommin kuin perinteisellä poliisimaijalla liikenteessä olevaa.

Moottoripyöräpoliisin työpäivä on monipuolinen

Moottoripyöräpoliisin työvuoro alkaa aamun käskynjaolla, jossa selviää kuka starttaa milläkin pyörällä liikenteeseen. Käskynjaossa ryhmänjohtaja käy läpi päivälle tehtyä suunnitelmaa ja ennalta tiedossa olevia tehtäviä ja teemoja. Myös ennalta tehtyihin liikennevalvontapyyntöihin pyritään vastaamaan työvuorojen aikana. Päivän aikana tehdään 2-3 kiinteää iskua tiettyihin kohteisiin, vastataan hälytys- ja kuljetustehtäviin, tehdään nopeus-, rattijuopumus- ja ajotapavalvontaa ja vastataan häiritsevistä mopoista tehtyihin valvontapyyntöihin. – Työpäivään saattaa kuulua myös erityistehtäviä, kuten tapahtumiin osallistumisia, saattuevetoja muiden poliisilaitosten alueilla sekä reittivarmistuksia ja valtiovierailujen turvaamisia. Työpäivän lopuksi pyörä huolletaan, kertoo ryhmän varajohtaja ylikonstaapeli Janne Välläri

Töitä tehdään turvallisuus edellä

Moottoripyörä poliisin työ on hyvin itsenäistä, mutta työtä tehdään aina työturvallisuus edellä. Koulutus näyttelee tärkeää roolia pyörän hallinnassa. Työssä tulee eteen ennalta arvaamattomia tilanteita nopeuksissa, jossa liikutaan 200km:n tuntivauhdissa noin 60 metriä sekunnissa. Haasteina kovassa vauhdissa moottoripyöräpoliiseille ovat myös vauhtisokeus ja putkinäkö. Takaa-ajotilanteissa moottoripyöräpoliisin ensisijainen tehtävä on seurata pakenevaa kuljettajaa ja antaa suuntia partioille, mihin pakeneva ajoneuvo on menossa.

Moottoripyöräpoliisin kausi

Moottoripyöräpoliisin ajokausi kestää pääsääntöisesti noin puolisen vuotta, eli huhtikuulta syyskuun loppuun. Kauden päätteeksi käydään mennyttä kesää läpi. Esille nousee useasti juuri ennalta arvaamattomat tilanteet, joita syntyy kun liikutaan kovilla nopeuksilla oudoilla teillä vaihtelevissa olosuhteissa. Vakavilta loukkaantumisilta moottoripyöräpoliisien keskuudessa on kuitenkin vältytty.

Dorna: Suomen ensimmäinen MotoGP-osakilpailu todennäköisesti vuonna 2020

Construction-work-after-explosion-Ari-Ollikainen-1024x575

KymiRing 14.5.2018 räjäytyksen jälkeen. Kuva: Ari Ollikainen

MotoGP-sarjan promoottori Dorna Sports on aloittanut ensi vuoden kilpailukalenterin työstämisen. Yrityksen pääjohtaja Carmelo Ezpeleta ilmoitti viikonlopun Barcelonan MM-osakilpailun yhteydessä, että Suomen ensimmäinen MotoGP-osakilpailu tulee olemaan hyvin todennäköisesti vuonna 2020.

Viime elokuussa solmitun sopimuksen mukaan Suomi tulee isännöimään ratamoottoripyöräilyn kuninkuussarjan MotoGP:n MM-osakilpailua viiden vuoden ajan Iittiin valmistuvalla KymiRingillä. Dorna Sportsin pääjohtajan Carmelo Ezpeletan viimeisimpien suunnitelmien mukaan Iitissä kisattaisiin vuosina 2020-2024.

– Valmistelemme tällä hetkellä jo ensi vuoden kisakalenteria ja kun nyt on enää vuosi aikaa ensi vuoden kisa-ajankohtaan, ja meidän pitää muun muassa testata rata etukäteen, niin en näe realistisena, että ensimmäinen Suomen osakilpailu olisi jo ensi vuonna, vaan vuonna 2020. Meillä ei ole mikään kiire tämän asian suhteen. Tiedän, että Suomessa keliolosuhteet eivät mahdollista työskentelyä talvisin ja että KymiRingin tiimi tekee hienoa työtä, Ezpeleta toteaa.

Ezpeleta on innoissaan saadessaan lisätä Pohjois-Euroopassa ajettavan osakilpailun MotoGP-kalenteriin.

– Paikka on todella hieno, rata on erittäin hyvä ja se tulee tuomaan upean lisän MotoGP-kalenteriin. Olen varma, että Suomen osakilpailusta tulee menestys.

Suomesta Barcelonaan matkusti jo tiistaina KymiRingin hankejohtajan Timo Pohjolan johdolla kahdeksanhenkinen rakentamisen asiantuntijaryhmä. Espanjan osakilpailuviikonlopun aikana hiottiin projektin teknisiä yksityiskohtia ja keskityttiin erityisesti tietoliikennekaapeleiden rakentamisen suunnitteluun.

– Meidän kannalta on toki tervetullutta, että kilpailu olisi vasta vuonna 2020, jolloin saisimme viilattua kaikkia yksityiskohtia, iloitsee Pohjola.

– Vaikka rata valmistuukin ensi kesäksi, tämä antaa nyt meille riittävästi aikaa varusteluun. Tällä tarkoitan esimerkiksi media- ja tietoliikenneyhteyksiä, joista puhuimme paljon Barcelonassa, joka on pahin esimerkki siitä, miten yhteydet eivät toimi, kun rata on rakennettu yli 25 vuotta sitten. Samalla voimme myös nostaa fasiliteettien tasoa, kun on aikaa enemmän tehdä muun muassa nurmialueita ja katsomoalueita, Pohjola päättää.

Niin ikään KymiRing Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari O. Sohlberg on iloinen Dornan linjauksesta.

– Suomen MotoGP:n ajankohdan täsmentyminen vuodelle 2020 on hyvä ja selkeä päätös, joka osoittaa Dornan ja sen pääjohtajan Carmelo Ezpeletan luottavan suomalaiseen osaamiseen. Meidän täytyy pystyä osoittamaan, että olemme sen luottamuksen arvoisia, Sohlberg toteaa.

SUURI MOOTTORIPYÖRIEN KOEAJOPÄIVÄKIERTUE ONNISTUI LOISTAVASTI

SONY DSC

Kuvaaja / Photographer: Teija Armanto

Moottoripyörien koeajopäivä järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa kiertueena 6. – 8.6.2018. Koeajamaan pääsi nyt Helsingin lisäksi myös Tampereella ja Turussa.  Tapahtuma sai paljon kiitosta koeajajilta sekä moottoripyörien maahantuojilta ja kauppailta. Kolmen päivän aikana tehtiin 2400 koeajoa ja vauhdin hurmaan pääsi 2100 koeajajaa.

”Messukeskusten pysäköintialueet toimivat hyvin lähtöpisteinä,” kertoo tapahtuman järjestelyistä vastaava Niko Kantola Messukeskuksesta. ”Kävijät olivat tyytyväisiä tapahtumaan ja tapahtumassa saatiin varmasti syttymään monen motokuume.”

KTM Nordicin edustaja markkinointipäällikkö Kimmo Hurri on mukana kaikissa kolmessa tapahtumassa. ”Koeajopäivän järjestäminen Helsingin lisäksi myös Tampereella ja Turussa oli tervetullut uudistus. Moottoripyöriämme ajettiin kaikissa kolmessa kohteessa paljon, kauppoja tehtiin ja tarjouksia kirjoitettiin. Tapahtumissa tavoitettiin paljon motoristeja, joilla ei vähään aikaan ole ollut moottoripyörää ja harkitsivat sellaisen ostamista. He pääsivät helposti kokeilemaan koeajopäivissä eri merkkejä ja malleja. Tapahtuman konsepti on hyvä ja kuvio toimiva,” kertoo Hurri. ”Haluamme olla jatkossakin ehdottomasti mukana.”

Suzukilla ollaan myös tyytyväisiä. ”Kaikki kolme koeajopäivää onnistuivat hyvin ja vetivät porukkaa hienosti paikalle. Uskon, että tällaiset kaikkien moottoripyörämerkkien koeajopäivät ovat tulevaisuudessakin vetovoimaisempia kuin koeajopäivät, joissa on koeajossa vain muutamia merkkejä. Yhdessä olemme vahvempia ja kiinnostavampia. Missään muualla ei ole koeajossa ollut näin paljon uusia moottoripyöriä,” kertoo tuotepäällikkö Marco Färm Suzukilta. ”Oikeat pelit paikalla ja isolla voimalla järjestetyt koeajopäivät onnistuvat, se tuli taas todistettua.”

Suuri moottoripyörien koeajopäivä  järjestettiin ensimmäistä kertaa Tampereella 6.6. ja Turussa 7.6. Helsingissä tapahtuma järjestettiin kolmatta kertaa Prätkällä töihin -päivänä 8.6. Mukana tänä vuonna koeajopäivissä 100 moottoripyörää 16 merkiltä. Messukeskus järjestää koeajopäivät Teknisen Kaupan Liiton toimeksiannosta.  Tapahtumat järjestettiin  kyseisten kaupunkien Messukeskusten pysäköintialueilla.

Tiedätkö, onko lapsesi mopo viritetty?

13442759574_cba263dcd7_k.080734

Mikään fakta ei tue väitettä, että mopojen suurempi nopeus lisäisi turvallisuutta. Kuva: Kaisa Tanskanen/Liikenneturva

Mopokausi on taas täydessä käynnissä, ja valitettavan moni nuori ajaa viritetyllä kulkupelillä. Liikenneturva muistuttaa huoltajia siitä, että mopon virittämiseen puuttuminen on välittämistä. Tukea ja tietoa puuttumiseen saa esimerkiksi Liikenneturvan mopovideoista.

Mopojen suurimmaksi sallituksi nopeudeksi on laissa asetettu 45 km/h. Mopojen virittäminen kulkemaan tätä kovempaa on kuitenkin edelleen valitettavan yleistä. Vanhempien on hyvä muistaa, että vähän viritettyä, laitettua tai tuunattua mopoa ei ole. Mopo on aina joko laillinen tai laiton.

”Mopojen nopeuden rajoittaminen ei missään nimessä ole kiusantekoa, vaan sille on selkeät perusteet. Usein rajoituksen vastustajat perustelevat kantaansa turvallisuussyillä, mutta mikään fakta ei tue väitettä, että suurempi nopeus lisäisi turvallisuutta”, muistuttaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo.

Virittämisestä kyseleminen mopoilevalta nuorelta on tärkeä välittämisen merkki. On hyvä huomata, että taloudellisen ja inhimillisen vastuun viritetystä moposta kantaa lopulta aina lapsen huoltaja.

”Vanhemmilla on usein suuri luottamus nuoren tietoihin sekä liikennekäyttäytymiseen. Siksi näistä asioista ei välttämättä puhuta kotona tarpeeksi. Puuttuminen on välittämistä”, Vuoristo kiteyttää.

Mutta miten asiaan voi puuttua, jos epäilee nuoren mopon olevan viritetty? Tai miten sen voi saada selville? Entä millaisia seurauksia virittämisestä voi olla? Näihin kysymyksiin saa vastauksia Liikenneturvan mopovideoista, jotka on suunnattu nuorten huoltajille.

Pidetään #mopomopona

Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Liikenneturva järjestivät keskiviikkona 16. toukokuuta moporatsian, jota oli mahdollista seurata suorana Facebook-lähetyksenä. Järvenpäässä toteutetun valvonnan tallenteet ovat katsottavissa myös jälkikäteen (osa 1 ja osa 2).

”Ratsiassa monella nuorella oli enemmän tai vähemmän viritetty mopo alla. Silti suurimmalla osalla asiat olivat kunnossa. Onkin hyvä muistaa, ettei koko mopoilevien nuorten ryhmää pidä leimata virittäjiksi. Meidän aikuisten pitää ymmärtää tien päällä myös se, että mopoilijat ovat usein kokemattomia tielläliikkujia”, Vuoristo huomauttaa ja jatkaa:

”Monelle nuorelle mopo on välttämätön liikkumisväline ja samalla ensimmäinen moottoriajoneuvo. Pidetään siis mopo mopona ja annetaan tulevaisuudessakin nuorille mahdollisuus liikkua sillä.”

Viisi vinkkiä turvalliseen mopoiluun:

 • Tunne liikennesäännöt ja noudata niitä.
 • Tunne itsesi ja hallitse kulkupelisi.
 • Ota muut tielläliikkujat huomioon.
 • Käytä sopivan kokoista ja ehjää kypärää ja kiinnitä hihna. Myös matkustajan on käytettävä kypärää.
 • Muista ennakoiva ajotapa: nopeus tilanteen mukaan, tarkkaile kokonaistilannetta, älä yllätä ja pidä turvaväli.

Lisätietoja:

Katso myös: Turvallisuus ensin mopoilussakin – 11 väittämää virittämisestä

#mopomopona