Archives: July 2018

HARLEY-DAVIDSON KIIHDYTTÄÄ STRATEGIAANSA LUODAKSEEN SEURAAVAN MAAILMANLAAJUISEN MOOTTORIPYÖRÄILIJÖIDEN SUKUPOLVEN

87dae3ccc8df1582_800x800ar

Harley-Davidsonin uusi Adventure Touring -moottoripyörä, Harley-Davidson™ Pan America™ 1250, jonka suunniteltu lanseerausajankohta on vuonna 2020. (Kuvassa on prototyyppi pyörästä. Mallin ominaisuudet voivat vaihdella. Ei vielä myynnissä, Kaikki tulevaisuuden mallit eivät välttämättä tule myyntiin kaikille markkinoille)

More Roads to Harley-Davidson -strategian linjauksia on eri moottoripyöräsegmentteihin tuotavat uudet tuotteet, laajempi asiakassaavutettavuus sekä entistä vahvempi sitoutuminen jälleenmyyjiin.  

MILWAUKEE (Heinäkuu 30, 2018) – Harley-Davidson on tänään julkaissut vuoteen 2022 tähtäävän More Roads to Harley-Davidson -kasvusuunnitelmansa inspiroidakseen enemmän ihmisiä ympäri maailmaa kokemaan moottoripyörällä ajamisen hurman. Ottaen huomioon nopeasti muuttuvan maailman ja uudet kuluttajavaatimukset nämä nopeutetut, keskitetyt toimenpiteet sekä strategiset investoinnit tukevat Harley-Davidsonin vuodelle 2027 asettamien tavoitteiden saavuttamista, jotka koskevat Yhdysvaltojen markkinoiden elvyttämistä sekä kansainvälisen kasvun kiihdyttämistä.

“Tänään julkaisemamme rohkeat toimenpiteet pohjautuvat Harley-Davidsonin laajaan kapasiteettiin sekä iskuvoimaiseen kilpailukykyyn, joka muodostuu meidän erinomaisesta tuotekehityksestä, tuotannosta, globaalisti kiinnostavasta brändistä sekä upeasta jälleenmyyntiverkostostamme”, sanoo toimitusjohtaja ja presidentti Matt Levatich, Harley-Davidson, Inc. “Johdamme uutta kaksipyöräisten vallankumousta yhdessä meidän lojaalien motoristien kanssa ja inspiroimme tulevaisuuden kuljettajia, jotka ovat vasta oivaltamassa ajamiseen liittyvän jännityksen”.

Kattava, asiakas edellä rakennettu More Roads to Harley-Davidson -suunnitelma keskittyy kolmeen osa-alueeseen:

  • Uudet tuotteet – nykyiset asiakkaat sitoutetaan edelleen ja uusia kuljettajia inspiroidaan laajentamalla raskaampien pyörien johtoasemaa sekä avaamalla uusia markkinoita ja segmenttejä.
  • Laajempi saavutettavuus – kohdataan asiakkaat siellä, missä he ovat ja tarjotaan heille monikanavainen jälleenmyyntikokemus
  • Vahvat jälleenmyyjät – toteutetaan suorituskykyyn perustuva viitekehys jälleenmyyjien taloudellisen vahvuuden sekä Harley-Davidson-asiakaskokemuksen kehittämiseksi

“Odotamme tämän suunnitelman toteutuvan entistä sitoutuneempana ja laajempana Harley-Davidson-yhteisönä. Motoristikuntamme on siten monipuolinen ja jälleenmyyjämme hyötyvät alamme johtavista marginaaleista sekä kassavirrasta,” sanoo Levatich.

Uudet tuotteet

Alansa johtavan designin sekä vahvan tuotantokapasiteetin ansiosta Harley-Davidson suunnittelee tarjoavansa eri markkinoille tähän asti kattavimman moottoripyörävalikoiman vastaten näin kilpailuun niin eri segmenteissä, hintapisteissä, voimanlähteissä, kuutiotilavuuksissa kuin ajotyyleissä. Esimerkkejä suunnitelman uusista tuotesuunnitelmista ovat:

  • Harley-Davidson laajentaa yhtiön johtoasemaa painavimmissa matkamoottoripyörissä jatkamalla Touring- ja Cruiser-malliensa entistä teknologisempaa kehitystyötä sitouttaakseen nykyiset asiakkaat ja kannustamalla heitä ajamaan pidempään.
  • Yhtiö julkistaa uuden modulaarisen alustan 500–1250 kuution, keskipainoisille pyörille. Tälle alustalle rakentuu yhtiön ensimmäinen Adventure Touring -moottoripyörä, 1250-kuutioinen Harley-Davidson™ Pan America™ sekä 1250-kuutioinen Custom-malli ja 975-kuutioinen Streetfighter – näiden suunniteltu lanseerausajankohta on vuoden 2020 alussa. Lisää malliversioita on suunniteltu vuodelle 2022.
  • Harley-Davidson kehittää uusia kuutiotilavuudeltaan pienempiä (250–500 kuutiota) moottoripyöriä Aasian markkinoille. Tuotanto tapahtuu Aasiassa toimivan valmistajan kanssa muodostettavan strategisen liittoutuman kautta. Tällä uudella tuote- ja jakelustrategialla halutaan kiihdyttää Harley-Davidsonin saavutettavuutta ja kasvua Aasiassa ja erityisesti Intiassa, joka on yksi maailman suurimmista ja nopeimmin kasvavista markkinoista.
  • Yhtiö haluaa johtaa sähkömoottoripyörien markkinoita lanseeraamalla Harley-Davidson-sähkömoottoripyörämallistonsa ensimmäisen pyörän, LiveWiren™, vuonna 2019. LiveWire-mallille on odotettavissa jatkoa, sillä mallistoa on suunniteltu laajennettavan vuonna 2022 kevyemmillä, pienemmillä ja vieläkin saavutettavimmilla vaihtoehdoilla. Tavoitteena on houkutella uusia kuljettajia pyörien tarjoamilla uudentyyppisillä ajokokemuksilla.

a7d3c7977cfe093b_800x800ar

Sähköiset moottoripyörät ovat kevyitä, ketteriä ja valmiita hyökkäämään kaupunkiliikenteen sekaan. Uudenlainen ajokokemus on luvassa vuonna 2022. (Kuva on konseptipyörästä. Pyörän varustelu voi vaihdella. Ei vielä myynnissä. Kaikki tulevaisuuden pyörämallit eivät välttämättä tule myyntiin kaikilla markkinoilla).

ae3e30cf85ba55da_800x800ar

Harley-Davidsonin sähköinen moottoripyörä, LiveWire™, on ensimmäinen niin kutsutun “Twist and go” -malliston kytkimetön pyörä. Harley-Davidson tavoittelee tällä mallilla

94f00f501f9a6fa4_800x800ar

Harley-Davidsonin täysin uusi Custom-moottoripyörä on muhkean aggressiivinen ilmestys, suorituskykyä pyörässä on 1250 kuution verran. Pyörä nähtäneen teillä vuonna 2021. (Kuvassa on prototyyppi pyörästä. Mallin ominaisuudet voivat vaihdella. Ei vielä myynnissä, Kaikki tulevaisuuden mallit eivät välttämättä tule myyntiin kaikille markkinoille)

Laajempi saavutettavuus

Harley-Davidson kehittää jakeluaan ja asiakaskokemustaan seuraavasti:

  • Luomalla sitouttavan asiakaskokemuksen kattaen kaikki jakelukanavat – mukaan lukien Harley-Davidson.com-sivuston tarjoama digitaalinen kokemus; sivustoa kehitetään ja laajennetaan edelleen ja jälleenmyyjän sekä nykyisten ja uusien asiakkaiden yhteyttä halutaan vahvistaa erilaisilla digitaalisilla integrointimahdollisuuksilla.
  • Perustaen strategisia liittoutumia maailmanlaajuisten verkkokauppojen kanssa miljoonien uusien mahdollisten asiakkaiden tavoittamiseksi.
  • Uudet myyntipaikat, joihin lukeutuu pienemmät, urbaanimmat kauppapaikat eri puolilla maailmaa – tavoitteena on tuoda brändi lähemmäs kaupunkilaisia sekä kasvattaa Harley-Davidsonin laajennetun pyörämalliston ja kansainvälistä varustemyyntiä.

Vahvat jälleenmyyjät

Harley-Davidsonin maailmanluokan jälleenmyyjäverkosto on olennainen osa yhtiön kiihdytettyä kasvustrategiaa ja kriittinen osa kokonaismenestystä. Yhtiö implementoi uuden suorituskykyyn perustuvan viitekehyksen vahvistaen merkittävästi jälleenmyyjäverkostoa ja asiakaskokemusta. Viitekehys mahdollistaa sen, että parhaiten menestyvimmät ja yrittäjähenkisimmät jälleenmyyjät voivat olla ohjaamassa innovaatioita ja menestystä itsellensä sekä Harley-Davidsonille – samalla tarjoten premium-tason asiakaskokemuksen, josta brändi tunnetaan tuote- ja asiakaskannan lisäksi.

“Harley-Davidson on ikoninen, koska emme ole koskaan jämähtäneet paikoillemme”, sanoo Levatich. “Suuntaamme eteenpäin samassa hengessä, joka motivoi perustajiamme vuonna 1903 sekä kaikkia työntekijöitä ja jälleenmyyjiä, jotka ovat kohdanneet haasteita matkan varrella. Suunnitelmamme määrittelee brändimme rajat uudelleen – tavoittaen enemmän asiakkaita tavalla, joka vahvistaa meitä kaikkia brändinä ja yhtiönä. Emme malta odottaa isomman vaihteen kytkemistä”.

Katso More Roads to Harley-Davidsonin -suunnitelmasta kertova video täältä.

Rahoitus ja talous

Uusien tuotteiden lisäksi yhtiö odottaa More Roads to Harley-Davidson -suunnitelman luovan enemmän arvoa sekä tasapainottavan ja vahvistavan nykyistä liiketoimintaa. Se parantaa myös Harley-Davidson Motor Companyn sijoitetun pääoman tuottoa.

Nopeutettu strategia liiketoiminnan suunnan muuttamiseksi globaalisti edellyttää huomattavaa investointia. Yhtiö suunnittelee rahoittavansa uudet toimenpiteet kokonaisvaltaisella kulujen karsimisella, uudelleenkohdistamalla aikaisemmin suunniteltuja investointeja ja resursseja. Vuodelle 2022 varattu operatiivinen investointi nousee 450 miljoonasta dollarista 550 miljoonaan dollariin ja pääomainvestointi 225 miljoonasta dollarista 275 miljoonaan dollariin. Kaikkiaan yhtiö suunnittelee More Roads to Harley-Davidson -suunnitelman tuottavan vuonna 2022 liikevaihtoa yli miljardi dollaria enemmän vuoteen 2017 verrattuna.

Harley-Davidson uskoo, että sen kiihdytetty strategia on linjassa tavoitteiden kanssa ja että se lisää liikevaihdon kasvua ja operatiivisia marginaaleja. Yhtiö on laskenut rahoittavansa strategiset muutokset säilyttäen kuitenkin nykyisen investointi- ja tuottoprofiilinsa sekä pääomakohdentamisstrategiansa.

Harley-Davidsonin rahoitusperiaate keskittyy nykyisen liiketoiminnan tasapainottamiseen ja vahvistamiseen lujittamalla premium-tason brändiä ja investoimalla tuottaviin kasvuprojekteihin. Odotuksena on, että nämä periaatteet yhdessä kurinalaisen pääoman kohdentamissuunnitelman sekä kuluhallinnan kanssa mahdollistavat suunnitelman onnistuneen läpiviemisen.

Taustatietoja Harley-Davidsonista

Harley-Davidson, Inc. on Harley-Davidson Motor Companyn ja Harley-Davidson Financial Servicesin emoyhtiö. Vuodesta 1903 lähtien Harley-Davidson Motor Company on mahdollistanut henkilökohtaiseen vapauteen liittyvien unelmien toteuttamisen Custom-, Cruiser- ja Touring-pyörillään, tarjoamillaan ajokokemuksillaan, tapahtumillaan ja laajalla Harley-Davidson-moottoripyöräosavalikoimallaan, lisä- ja ajovarusteillaan sekä muilla brändituotteillaan. Harley-Davidson Financial Services tarjoaa muun muassa tukku- ja vähittäismyyntirahoitusratkaisuja, vakuutuspalveluja, laajennettuja takuuohjelma- ja luottokorttipalveluja Harley-Davidson-jälleenmyyjille ja asiakkaille Yhdysvalloissa, Kanadassa sekä valikoiduilla kansainvälisillä markkinoilla. Lisätietoa voi lukea Harley-Davidsonin kotisivuilta osoitteesta www.harley-davidson.com.

Tulevaisuutta koskevat lausunnot

Kaikki tässä tiedotteessa mainitut tulevaisuutta koskevat kommentit ja lausunnot on annettu Yhdysvaltojen Private Securities Litigation Reform Actin mukaisen Safe Harbor -lausunnon hengessä. Kaikki yhtiön More Roads to Harley-Davidson -suunnitelmasta kertovat tiedot ja lausunnot koskevat tulevaisuutta, mukaan lukien ja ilman rajoituksia yhtiön suunnitelmat, tavoitteet ja odotukset, tulevaisuuden talous ja muita tulokset, uusia tuotteita koskevat julkistukset sekä näkymät markkinoiden mahdollisuuksista ja hyödyistä. Nämä tulevaisuutta koskevat lausunnot ovat luonteeltaan epävarmoja ja riskialttiita, koska ne koskevat tulevia tapahtumia ja olosuhteita ja koska monet tekijät saattavat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset ja todellinen kehitys eroavat merkittävästi tässä tiedotteessa annettujen tulevaisuutta koskevien lausuntojen sisällöstä. Joitakin näitä riskialttiita ja epävarmoja aiheita on kuvattu alempana ja muut on listattu yhtiön 24. heinäkuuta 2018 julkaisemassa tulostiedotteessa. Osakkeenomistajien, mahdollisten sijoittajien ja muiden lukijoiden on otettava huomioon nämä tekijät arvioinneissaan eikä asettaa kohtuutonta painoa näille lausunnoille. Tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevat lausunnot on annettu tiedotteen julkaisupäivänä ja yhtiö ei ole velvoitettu päivittämään tiedotteen lausuntoja minkään tapahtuman tai olosuhteiden aiheuttamien muutosten johdosta.

Yhtiön kyky vastata tässä tiedotteissa mainittuihin tavoitteisiin, tulevaisuuden näkemyksiin, ohjaukseen ja päämääriin riippuu muiden tekijöiden ohella, yhtiön mahdollisuudesta:

(i) Toteuttaa liiketoimintasuunnitelmaansa ja strategioitaan, mukaan lukien More Roads to Harley-Davison -suunnitelman osa-alueita, ja vahvistaa nykyistä liiketoimintaansa

(ii) Vastata sähköisiä malleja koskeviin markkinaodotuksiin, tämä voi osittain riippua tarvittavan infrastruktuurin rakentamisesta

(iii) Kehittää ja julkistaa tuotteita markkinoiden nähden oikea-aikaisesti, jotta yhtiö voi saavuttaa halutun myyntitason ja tarjota toivotun tuoton

(iv) Menestyksellisesti toteuttaa tuotanto- ja kokoonpanotoimintoja globaalilla tasolla

(v) Neuvotella ja menestyksellisesti toteuttaa strategisen liittouman paikallisen yhteistyökumppanin kanssa Aasiassa.

(vi) Hallita riskejä, joita liittyy kansainvälisen tuotannon, toimintojen ja myynnin laajentamiseen.

(vii) Tehokkaasti implementoida jälleenmyyjiä ja jakelua koskevien toimintatapojen muutoksia

(viii) Analysoida, ennustaa ja reagoida markkinamuutoksiin

(ix) Toimia tavalla, joka mahdollistaa yhtiön hyötymisen markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista kilpaillen samaan aikaan nykyisiä ja uusia toimijoita vastaan

(x) Vähentää muita kuluja More Roads to Harley-Davidson -suunnitelman rahoittamiseksi ja uudelleenohjata pääomaa ilman, että tästä on haittaa nykyiselle liiketoiminnalle.

Maailman nopein kaksipyöräinen viikonloppuna Vauhtiajoissa

Jaska-1024x711
Vauhtiajojen 15-vuotisjuhlia vietetään vauhdikkaissa merkeissä myös ratapuolen osalta. Ratakilpailujen tauoilla nähdään runsas tarjonta moottorivetoista näytösohjelmaa. Radalla päristelee viikonloppuna mm. maailmanennätysmies Jaakko Salakarin ohjastama maailman nopein kaksipyöräinen, jonka kiihtyvyysnopeus ja äänet ovat tajunnanräjäyttävä kokemus.
Jaakko Salakari on vantaalainen Seinäjoella työssäkäyvä perheenisä. Samanaikaisesti mies on vuodesta 1996 ollut Suomen nopein moottoripyöräajaja. Salakarin alla on täysin omavalmisteinen noin 2000 hevosvoiman Nitro Bike -kiihdytyspyörä.
Salakarin pyörä vie polttoainetta 1,2 litraa sekunnissa. Polttoaineena 1700m3 koneeseen isketään nitrometaania. Kiihtyvyys pyörässä on nollasta sataan alle sekunnissa. Miehen kiihdytyspyörän kiihdytysnopeutta on vaikea edes ymmärtää pelkkien lukujen perusteella; se täytyy kokea itse.
 
– Kun aukaisen kaasun, niin pyörä menee heti täysiä. Pyörä ei varsinaisesti “kiihdy” olleenkaan, vaan heti kun kaasun painaa pohjaan, vauhtia on samantien jo huimasti. Oma pyöräni on maailman nopein kaksipyöräinen, vauhtia on 100 metrin kohdalla jo 260 kilometriä tunnissa ja kiihtyvyys nollasta sataan alle sekunnin, luettelee Salakari.
 
Mies on tykittänyt pyörällää Nitro Bike -luokan maailmanennätyksen ajamalla 400 metriä 6,01 sekunnissa.  Myös hiljattain ajetut 100 metrin ja 200 metrin ajat ovat mykistäneet koko drag racing -lajipiirin.
 
– Maailmanennätyksellä ei ole mitään tekemistä tuurin kanssa, me olemme vain tehneet paljon enemmän töitä kuin kukaan muu. Moottori ja koko pyörä on omaa suunnittelua ja täysin itse tehty. Täysin omatekemää suomalaista osaamista ja innovaatiota. Minulla on ollut todella hyviä ihmisiä ympärillä, ei tätä yksin tehdä. On sattunut hyvä tuuri, että on löytynyt kykeneviä ja avarakatseisia ihmisiä ympärille. Tuhansia ja tuhansia tunteja on kulutettu vuosien aikana, valaisee Salakari.
 
– Olemme tehneet pyörän ihan täysin eri lähestymiskulmalla kuin muut. Emme käyttäneet sellaisia teknisiä ratkaisuja, mitä yleensä, vaan olemme lähestyneet koko prosessia ihan eri kulmasta. Tulos on hiljentänyt monet laji-ihmiset.
 
Elämyksiä joka aistille
 
Vauhtiajojen mutkikkaalla radalla mies tulee tarjoilemaan elämyksiä joka aistille. Kumin käryn ja näyttävän kaluston lisäksi erityisesti äänimaailma pudottaa tottuneimmankin kisakatsojan penkiltä.
 
– Vauhtiajoissa kierrän rataa sekä puhdistan ja lämmitän renkaita, mitä kutsutaan burn outiksi. Pyörän soundit ovat mahtavat ja varmasti ikimuistoinen elämys, lupailee Salakari.
 
Vaikka mies on jo neljännesvuosikymmenen kiihdytellyt pyörän selässä, on laitteen käynnistys edelleen elämys miehelle itselleenkin.
 
– Ääni on niin hieno, ettei ole missään. Olen 25 vuotta ajanut näillä vehkeillä, mutta edelleenkin joka kerta kun menee viivalle ja lyö pyörän käyntiin muistaa äidin sanat; “muista, että joka pitää suuren suun, niin pitäköön myös leveän selän”, hymyilee Salakari.
 
Lauantaina ja sunnuntaina ajetaan Rata-SM-sarjan osakilpailu, jonka tauoilla yleisöä viihdytetään kattavalla näytösohjelmatarjonnalla. Salakarin Nitro Biken lisäksi kumi palaa drifting-näytösajossa, missä mukana mm. seinäjokelainen hallitseva suomen- ja euroopanmestari Juha Pöytälaakso. Lisämaustetta soppaan tuovat Supermotot, Sportbike Freestyle sekä hulvaton Caravan Race, jossa kisaillaan katuradalla asuntovaunu auton perässä. Tuning Car Show tuo puolestaan paikalle autokauneutta, ja hieman toisenlaista kiihdytyskalustoa edustaa kurikkalainen maailman nopein puimuri.
 
Ratapuolelle saapuvaa yleisöä kehotetaan varautumaan korvatulpilla tai kuulosuojaimilla, sillä erityisesti Nitro Bike -pyörän äänet ovat erittäin voimakkaat.
Kilpailut alkavat aika-ajoilla lauantaina katuradalla klo 10.50 ja näytösohjelmia päästään ihailemaan kilpailun tauoilla noin klo 13.05 ja 14.35. Sunnuntaina startataan kilpailulähtöjen osalta matkaan klo 11.45 ja näytösohjelmia on luvassa noin klo 12.30 ja 14.10. Yleisöä kehotetaan saapumaan ajoissa paikalle, sillä näytösohjelmien aikataulu saattaa muuttua kilpailutapahtumien mukaan.
Teksti: Kristiina Vaalasmaa
Kuva: Pasi Uponen

Päihteet ja mopo eivät sovi yhteen – Järki mukaan mopomiitteihin

honda-motorcycle-front-wheel

Kun mennään mopolla kesään, mukaan tarvitaan oikeaa asennetta eli menopeli ja kuski kunnossa sekä muut tienkäyttäjät kohteliaasti huomioon ottaen.

Poliisi muistuttaa, että päihteet ja mopoilu eivät missään nimessä sovi yhteen.

– Mopolla päihtyneenä ajaminen on aivan yhtä rangaistavaa kuin muillakin ajoneuvoilla. Loukkaantumisriski on päihtyneellä myös ilmeinen, poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta sanoo.

Mopomiittejä turvallisesti

Mopomiitit ovat mopoyhteisön itsensä järjestämiä tapahtumia. Erilaisia mopokokoontumisia järjestetään nykyään ympäri Suomea ja hyvinkin erilaisilla malleilla. Tavallisinta lienee, että sosiaalisen median kautta vain sovitaan, että tavataan tiettyyn aikaan tietyssä paikassa

Esimerkiksi Turussa poliisi, Liikenneturva ja paikallinen moottoripyöräseura ovat tarjonneet mopoilijoille neuvoja ja taustatukea näissä tapahtumissa. Ideana on varmistaa, että tapahtumat voitaisiin viedä läpi turvallisesti. Myös ympäristölle koetetaan aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriötä.

Ihalainen korostaakin, että mopomiiteissä on pidettävä järki mukana, vaikka porukassa se tahtoo joskus unohtua. Omia taitoja ei kannata yliarvioida.

– Tänä kesänä on jo sattunut ainakin yksi vakava loukkaantuminen tällaisessa miitissä. Mopon tai moottoripyörän ajaminen ei aina onnistu, vaikka omat ajotaidot luullaan korkeatasoiseksi, Ihalainen sanoo.

Karkuun ei kannata mennä

Mopoilijan on pysähdyttävä heti, kun liikennevalvontaa tekevä poliisi näyttää pysäytysmerkkiä. Karkuun ajamisella vaarantaa ensisijaisesti oman, mutta myös muiden turvallisuuden

– Näissä tapauksissa poliisi määrää kuljettajan aina ajokieltoon. Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamistapaukset käsitellään viime kädessä oikeudessa, Ihalainen sanoo.

Mopon suurin sallittu nopeus on enintään 45 km/h. Tätä ei saa rakennemuutoksilla kasvattaa. Mopoa koskevat säännökset koskevat soveltuvin osin myös mopoautoa.

Ihalaisen mukaan poliisi puuttuukin mopoissa havaitsemiinsa puutteisiin ja rakenteellisiin muutoksiin.

Mopo-onnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä laskenut

Mopo-onnettomuuksissa on kuollut vuosittain viisi ihmistä ja poliisin tietoon tulleissa onnettomuuksissa on loukkaantunut lähes 500 ihmistä. Läheskään kaikki mopo-onnettomuudet eivät kuitenkaan tule poliisin tietoon.

Poliisitarkastaja Ihalainen on tyytyväinen siitä, että kuolleiden ja loukkaantuneiden määrät ovat vähentyneet viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana noin puoleen. Vuonna 2011 kuolleita oli 10 ja loukkaantuneita reilusti yli tuhat.