Archives: November 2018

MP-toimiala tukee kilpamoottoripyöräilyä lähes 100 000 eurolla

mp-stars_main_logo_clean_red

Moottoripyöräilyn kilpailutoiminnan tukemiseksi on perustettu MP Stars -hanke. Se on tukiryhmä, joka tarjoaa 13 eri moottoripyörälajin kilpailijalle kullekin tuhansien eurojen tukipaketin kilpailemiseen kaudella 2019. Tuen saannin perusteina eivät ole suoritukset vaan sitoutuminen ja rakkaus lajiin. Kuka tahansa kilpaurheilua harrastava tai sellaiseksi aikova voi ilmoittautua mukaan arvontaan. MP Stars -kilpailijat kaudelle 2019 arvotaan perjantaina 1.2.2019 klo 17 MP-messuilla järjestettävässä hulppeassa tilaisuudessa.

Hanke tukee tuiki tavallista kilpamoottoripyöräilijää, jolle tarjotaan mahdollisuus kisata yhden vuoden täysillä ilman kovaa taloudellista painetta. Kilpailija voi  olla jo kisoissa menestynyt tai vasta ensimmäiseen kisakauteensa osallistuva. Tukea annetaan eri-ikäisille ja erilaisissa vaiheissa uraansa oleville kilpamoottoripyöräilijöille. MP Stars -kilpailijat arvotaan kolmestatoista ryhmästä. Suurimmat lajit on jaettu useampiin ryhmiin.

Road Racing alle 20-vuotiaat

Road Racing yli 20-vuotaat

Motocross alle 10-vuotiaat

Motocross 10-20 -vuotiaat

Motocross 21-35-vuotiaat

Motocross yli 35-vuotiaat

Enduro alle 20-vuotiaat

Enduro 21-35-vuotiaat

Enduro yli 35-vuotiaat

Ratalajit

Supermoto/ Minisupermoto

Classic kaikki lajit

Muut lajit

Näkyvyyttä lajeille ja lisää harrastajia

Ajatus MP Stars -hankkeesta syntyi MP-messuilla Helsingissä. Moottoripyöräilyn suurtapahtumaa järjestävässä tiimissä pohdittiin, miten kilpamoottoripyöräily saisi enemmän näkyvyyttä ja lisää harrastajia. Eri lajeista pitäisi olla myös helppo vaihtaa toiseen lajiin niin halutessaan. Tämä on helpompaa, jos tietoa ja verkostoitumista eri lajien kesken on riittävästi. MP Stars -hanke tukee kilpamoottoripyöräilijöitä, mutta tuo myös näkyvyyttä eri lajeille. Vuoden 2019 MP Stars -kilpamoottoripyöräilijät tapaavat toisiaan ja seuraavat toistensa kehitystä ja pärjäämistä kisakauden aikana. MP Stars -kisaajien kisakautta voi seurata sosiaalisen median ja verkkosivujen kautta. Lajeja nostetaan myös esille MP-medioissa.

Vahva tuki toimialalta

MP-messut on mukana toiminnan moottorina. MP Stars -hanketta tukevat muun muassa Messukeskus, Suomen Moottoriliitto, KTM Nordic, SGN / Allright, XL Moto, 24MX, Biketeam, Blackseven, Honda, Arai, AEL, Radio City, MP Maailma, Bike, Offroad Pro ja kaikki kilpailuja järjestävät kerhot.  Jokainen taho tukee omalla panoksellaan kilpailijoita. Ajatuksena on, ettei kukaan tue yhtä tiettyä kilpailijaa tai lajia, vaan tukea annetaan hankkeelle, jonka kautta tuki jaetaan tasaisesti. Tuen saaminen ei edellytä hyviä suorituksia lajissa, vaan sitoutumista ja hyvää onnea arvonnassa. Voitettuaan arvonnassa  kilpamoottoripyöräilijä saa tukea mm.  lisenssiin, kilpailumaksuihin, varaosiin ja varusteisiin. Kilpailijoille tarjotaan myös mediapaketti, media- ja somekoulutusta, huoltokoulutusta, eri lajien kokeilumahdollisuuksia ja ajopäiviä.

”Toimiala on innostunut tukemaan hanketta. Kilpamoottoripyöräily on lähellä monien sydäntä ja kilpamoottoripyöräilyn statuksen nostaminen lisää varmasti myös moottoripyöräilyä yleisesti”, kertoo Niko Kantola Messukeskuksesta. ”Halusimme tehdä tästä konseptin, jossa tuetaan tavallista kilpamoottoripyöräilijää. Olemme todella innoissamme tästä kaikesta.”

Sinustako MP Stars -kuski?

MP Stars -tukea saavat kolmetoista kilpamoottoripyöräilijää arvotaan perjantaina 1.2. klo 17 MP-messuilla Helsingissä huikeassa MP Stars -tilaisuudessa. Arvonnan suorittavat eri lajien suomalaiset legendat. MP Stars -arvontaan voi ilmoittautua 15.1.2019 asti verkkosivujen  www.mpstars.fi kautta. Osallistuvien on oltava paikan päällä arvonnassa, jotta voivat saada tulevan kauden tuen. Tuen saaja sitoutuu kisaamaan vuoden aikana määrätyn määrän kisoja sekä kertomaan harjoittelustaan ja kisaamisestaan sosiaalisen median kautta muille moottoripyöräilijöille.

MP 19 -messut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa perjantaista sunnuntaihin 1.– 3.2.2019. Tapahtuman järjestää Messukeskus yhteistyössä Teknisen Kaupan liiton Moottoripyöräjaoston kanssa.

Mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden tarpeet koottiin strategiaksi – turvallisuus ja ympäristö keskiössä

motorcyclist-1493398130Wv8

Liikenne- ja viestintäministeriön valtakunnallisessa mopo- ja moottoripyörästrategiassa luodaan visio mopojen ja moottoripyörien asemasta liikennejärjestelmässä vuonna 2030 ja määritetään toimenpiteet vision toteuttamiseksi. Tavoitteena on, että Suomessa on erinomaiset edellytykset mopoilulle ja moottoripyöräilylle harrastus- ja liikkumismuotona.

Turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat ovat strategian ydin. Turvallisuus rakentuu liikenteen infrastruktuurista, kulkuvälineistä ja teillä liikkujien asennekasvatuksesta. Pitkän aikavälin tavoitteena on päästötön mopo- ja moottoripyöräliikenne ja esimerkiksi uusiutuvien biopolttoaineiden käyttöä edistetään.

“Mopot ja moottoripyörät on nähtävä osana älykästä liikennejärjestelmää ja ehjiä liikenneketjuja niin, että esimerkiksi liityntäpysäköinti ja joukkoliikenteeseen siirtyminen on sujuvaa. Liikenne- ja asennekasvatuksen painoarvoa tulisi lisätä kaiken ikäisten lasten ja nuorten kasvatuksessa ja opetuksessa. Siitä on huomattavaa hyötyä”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Strategian haastavien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toiminnan ja sääntelyn määrätietoista kehittämistä ja laaja-alaista yhteistyötä alan toimijoiden ja viranomaisten kesken. Tavoitteet ja toimenpiteet on jaettu viiteen osioon: 1) infrastruktuuri, 2) tiedon hyödyntäminen, 3) ympäristö ja ilmasto, 4) palvelut sekä 5) liikennekasvatus ja -koulutus.

1. Liikenteen infrastruktuurissa mopoilijoille ja moottoripyöräilijöille tärkeitä ovat erityisesti näkyvyyteen liittyvä suunnittelu sekä erilaiset tiepäällysteet ja tiemerkinnät, jotka vaikuttavat tien kitkaan. Turvallisuutta parantavat myös katutilan sopiva mitoitus ja kaistajärjestelyt. Liityntäpysäköintien suunnittelulla mahdollistetaan joustavat matkaketjut joukkoliikenteeseen ja uusiin liikenteen palveluihin.

2. Tietoa ja automaatiota hyödyntämällä voidaan tarjota parempia palveluita mopoilijoille ja moottoripyöräilijöille. Ajoteknologian ja liikenteen ohjauksen digitalisaation kehittyessä voidaan hyödyntää erilaisia innovaatioita, jotka antavat tietoa ympäröivistä sääolosuhteista sekä liikenteen tilasta, kuten ruuhkista tai muiden ajoneuvojen äkillisistä jarrutuksista.

3. Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla vähennetään liikenteen päästöjä ja sähkön ja uusiutuvien polttoaineiden käyttöä myös mopoissa ja moottoripyörissä on edistettävä. Verotuksen painopistettä muuttamalla voitaisiin vauhdittaa ajoneuvokannan uusiutumista. Suomi on EU:n päästötavoitteiden myötä sitoutunut vähentämään liikenteen päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

4. Liikkumisen palveluita kehitetään niin, että mopot ja moottoripyörät saadaan nykyistä paremmin osaksi matkaketjuja. Kaavoituksella ja elinympäristön suunnittelulla voidaan edistää motoristien hyödyntämien palvelujen, kuten lepopaikkojen ja liityntäpysäköintien, kehittämistä.

5. Liikenne- ja asennekasvatuksella on mahdollista vaikuttaa lasten ja nuorten liikkumisvalmiuksiin ja käyttäytymiseen liikenteessä merkittävästi. Nuorten henkilöiden osuus liikenneonnettomuuksissa on huomattavan suuri. Turvallisuushakuinen ja valpas liikkuminen jalan ja polkupyörällä edistää vastuullisen ajotavan omaksumista, kun siirrytään moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajaksi.

Strategia on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Mopo- ja moottoripyörästrategia 2025